Tehnica securităţii conservanţilor pentru lemn (III.)
 

Noţiunea de securitate chimică este strâns legată de conceptul de gestionare a deşeurilor şi strategii de protecţia mediului, fişa tehnică de securitate a produselor, conţinând informaţii de acest gen, definind totodată şi sarcinile pe linie de protecţia mediului. Din lipsă de timp şi spaţiu, nu ne putem ocupa în amănunţime de aceste aspecte.
Deja de doi ani sunt în vigoare hotărâri guvernamentale care reglementează conţinutul de dizolvanţi organici ai unor lacuri şi vopsele sau paste de lustruit caroseria automobilelor. Aceste legi, descriu comercializarea lacurilor şi vopselelor tip VOC cu puncte de fierbere de sub 250 grade C, care trebuie autorizate de Oficiile Comerciale şi se cere cotă de piaţă pentru comercializarea acestora. Deoarece toate substanţele organice uşor volatile (solvenţi) ajung în aer şi în ţările estice ale Uniunii Europene acestea totalizează zeci de mii de tone, utilizarea acestora este restricţionată din cauze lesne de înţeles. În afară de aceste aspecte, conţinutul de solvenţi ai lazurei pe bază de apă se va reduce de la 150 g/l la 130 g/l în perioada 2007-2010, iar a celor pe bază de solvenţi de la 500 la 400 de grame. Din această cauză au putut constata utilizatorii faptul că vopselele au devenit mai uleioase, white spiritul fiind înlocuit parţial cu uleiuri minerale greu volatile cu puncte de fierbere ridicate.
A treia temă care prezintă poate cel mai mare interes este  problema substanţelor biocide a căror preparare şi comercializare este de asemenea reglementată. Această ordonanţă pune în  vigoare de asemenea multe decizii ale Uniunii Europene. Conform definiţiei, substanţă biocidă este produsul, care are ca scop distrugerea, neutralizarea, alungarea sau îndepărtarea prin orice mijloc a unor organisme biologice pe cale chimică, împiedică prin orice mijloc dezvoltarea efectului dăunător al acestora fiind încadrabil într-una din categoriile alăturate. În afară de substanţele destinate protecţiei plantelor şi medicamentele, care au un regim de reglementare special, toate substanţele cu rolul amintit intră în categoria biocidelor. Conservanţii pentru lemn se încadrează perfect în această categorie.
În cele ce urmează vom vorbi mai mult despre biocizi. Pe noi ne interesează punctul 8, conservanţii pentru lemn. Despre începuturi, ajunge să ştim doar faptul că UE, a definit un program de pregătire de zece ani pentru domeniul nostru, stipulat în Ordonanţa 98/8/UE. În program s-a hotărât faptul că acest domeniu va fi reglementat şi vor intra în comerţ doar substanţele cu un dosar vast de documente care atestă calitatea acestora şi sunt suficient de sigure pentru a le putea folosi la scară mai largă. Cu aceste reglementări se doreşte de fapt comercializarea substanţelor despre care se ştie că nu prezintă pericol nici pe termen lung. Aici trebuie să amintim DDT-ul despre care s-a descoperit faptul că se acumulează în organism şi devine o problemă de generaţii deoarece după ani de zile de la interdicţia de utilizare se putea detecta în sângele nou născuţilor. De la prima lege europeană 98/8/EU, multe altele au apărut, dar lista cea mai completă este enumerată în 1048/2005/UE care cuprinde cca. 800 de substanţe biocide. O parte din această listă este reprezentată pe anexă, substanţele putând fi identificate pe baza numerelor UE şi CAS. Lista nu este definitivă, unele substanţe pot dispărea sau reapărea prin plătirea unei taxe de cca. 200000 de euro. Se poate numi conservant pentru lemn, doar preparatul, care are la bază una din substanţele enumerate pe această listă. Prepararea unui conservant este deci foarte uşoară, impedimentele sunt doar de ordin fizico-chimic şi financiar. Reţeta este o simplă combinare a celor de pe listă.
După 2010 nu poate fi comercializat nici un conservant cu  proprietăţi cancerigene deci cele pe bază de bicromat de sodiu se vor scoate din reţelele de distribuţie. Producţia conservanţilor Mykotox B şi Tetol RKB a fost întreruptă. Astfel aceste probleme s-au rezolvat de la sine.
Dacă examinăm această listă, putem observa că la unele proporţia biocidelor organice şi anorganice s-a inversat. Doar 20% dintre biocizii actuali sunt de natură anorganică. Mulţi biocizi au dispărut: sulfatul de cupru, TCMTB, fluorura de sodiu, bicromatul de potasiu, PCP, dinitro orto crezolul, sulfatul de zinc…
Biocizii pe bază de cupru, doar în proporţie mică figurează pe listă, doar cei care se pot solubiliza şi după ce ajung pe suprafaţa lemnului precipită din nou, fixându-se pe fibre. Puţine combinaţii ale cuprului satisfac această cerinţă, deci nu se vor încadra pe listă. Nici sulfatul de cupru nu satisface această necesitate tehnologică, chiar şi asociat cu alte substanţe se absoarbe foarte puţin pe lemn.
 
(Articolul complet puteţ iti în revista Intarzia – Castor Inclus – noiembrie 2008)
 
Imageline © 2007
www.woodholz.ro