Chertarea – inima caselor din grinzi
 

Lemnul este o materie primă care se regenerează, figurând de la începutul civilizaţiei umane printre materialele cele mai utilizate. Cererea de lemn, aflată în continuă creştere de-a lungul anilor, a dus la un consum în cantităţi din ce în ce mai mari de material lemnos.
Construirea unei case reprezintă un moment important în viaţă, când necesităţile şi pretenţiile proprietarului trebuie îmbinate armonios într-o manieră cât mai avantajoasă. În acest sens construcţiile din lemn reprezintă o alternativă de luat în considerare atât din punct de vedere economic, cât şi al timpului de execuţie.
Construcţia caselor din grinzi este de mult timp o parte foarte importantă a construcţiilor din lemn, iar inima este chertarea.
În continuarea WOOD EXPERT INDUSTRY  vă prezintă un centru de chertare compus din 4 unităţi de prelucrare pentru grinzi masive şi grinzi stratificate: grupul de frezare orizontală şi verticală (chertare), grupul de tăiere, grupul de găurire orizontală şi grupul de cepuire.
Grupul de frezare orizontală şi verticală (chertare)
Pe acest grup de frezare se pot prelucra piese cu dimensiuni maxime de 230x230 mm, diametrul arborelui fiind de 30 mm. Există doi arbori  pentru frezare (chertare) orizontală, max. 230 mm şi doi arbori  pentru frezare (chertare) verticală, max. 230 mm. Lăţimea minimă de frezare este de 21, mm în timp ce lăţimea maximă este de 120 mm.
Adâncimea maximă de tăiere verticală ca şi cea orizontală este cuprinsă între 50 – 75 mm.
Reglarea distanţei dintre arbori se face cu ajutorul unui vizualizator mecanic iar blocarea pieselor se face cu 2 cilindri presori pneumatici.
Puterea motorului pentru fiecare freză este de 4 kW iar viteza de rotaţie a frezelor verticale este 4.640 rpm şi cea a frezelor orizontale de 5.930 rpm.
Pulsanţii bi-manuali de pornire sunt conform normelor de siguranţă.
Grupul de tăiere
La grupul de tăiere diametrul lamei este de 600 mm iar avansul acesteia se face cu cilindru hidro-pneumatic. Secţiunea maximă de tăiere: 230x230 mm. Puterea motorului este de 7,5 kW şi, la fel ca şi la grupul de chertare, există 2 cilindri presori pneumatici pentru blocarea pieselor.
Diametrul racordului de evacuare a rumeguşului este de 100 mm.
 
(Articolul complet puteţ citi în revista Intarzia – Castor Inclus – noiembrie 2008)
 
Imageline © 2007
www.woodholz.ro