Restaurarea: o muncă de colaborare
Biserica din Bădeni
 

 

Activitatea de restaurare a unei structuri din lemn nu se rezumă numai la munca propriu-zisă a restauratorilor specializaţi în diferitele domenii – structuri de susţinere, mobilier, decor interior etc. – ci în majoritatea cazurilor presupune o colaborare strânsă între profesionişti cu calificări din cele mai diverse, începând de la arheologi şi istorici de artă, până la constructori şi meşteri în prelucrarea lemnului, terminând şirul cu fizicieni, chimişti şi pictori. Un exemplu grăitor în acest sens îl constituie lucrările de la biserica din Bădeni.
 
Micul sat de 200 de suflete situat pe valea Homorodului Mare, deşi la numai 20 de kilometri de Odorheiu Secuiesc, este totuşi destul de izolat de lume din cauza drumurilor nu prea europene. Satul medieval (atestat documentar din 1566) are două obiective cunoscute în rândurile oamenilor de ştiinţă: ruinele cetăţii medievale de pe apropiatul Deal al Cetăţii (unde au fost efectuate mai multe săpături arheologice) şi biserica protestantă din mijlocul satului, ctitorită de asemenea în secolele evului mediu.
Cu cinci ani în urmă sătenii au hotărât renovarea interiorului lăcaşului de cult. Pe lângă zugrăvirea zidurilor s-a dovedit a fi urgentă vopsirea tavanului din scânduri, înlocuirea stâlpilor de susţinere a balconului, repararea  băncilor şi schimbarea podelei uzate, destul de putrezite. Biserica nefiind trecută pe lista monumentelor, şi neavând în interior nici picturile murale sau tavanul pictat obişnuit la construcţiile de acest gen, la prima vedere s-a părut că muncile de renovare nu vor pune probleme deosebite. Însă, după cum relatează pastorul Pitó Zsolt, lucrurile au luat o altă întorsătură:
S-a început cu îndepărtarea molozului adunat dea-lungul secolelor în jurul pereţilor exteriori, când am dat de un osuar şi de resturile unei construcţii mai vechi, ceea ce ne-a dus la concluzia, că actuala biserică gotică a fost clădită pe una şi mai veche. Am apelat la ajutorul arheologilor de la Muzeul Haáz Rezső din Odorheiu Secuiesc: după ce am scos tot ce era din lemn (băncile, podeaua etc.) au început săpăturile în interiorul bisericii. 
 
Murányi János
Imageline © 2007
www.woodholz.ro