Tehnica securităţii substanţelor
protectoare pentru lemn
 

De la data abrogării Ordonanţei Guvernamentale 245/1997, cadrul legislativ al protejării lemnului, s-a schimbat în mod semnificativ. Schimbarea se datorează în parte şi faptului că între timp, am devenit membri cu drepturi depline ai Uniunii Europene, deci recomandările Comisiei Europene sunt obligatorii astfel şi pentru noi.
Structura triplă a materialelor destinate protejării lemnului împărţite în trei grupe: dăunători, protectori şi tehnologii de protejare a fost păstrată, dar punctele cardinale s-au deplasat spre alte centre de greutate datorită apariţiei unor elemente noi.
Au apărut materialele lemnoase modificate, care au primit un rol deosebit de important din punct de vedere ecologic şi sanitar. În loc de conceptul clasic de protecţie dat de pensulare lemnului cu „otravă galbenă” se vorbeşte din ce în ce mai mult de creşterea rezistenţei materialului lemnos care este un concept global mai complex şi include rezistenţa naturală a lemnului, mediul înconjurător în care este plasat lemnul, şi paşii făcuţi pentru creşterea rezistenţei lemnului inclusiv protejarea chimică a acestuia.
Deci se vorbeşte despre întreaga viaţă a unei structuri de lemn. Dar schimbări radicale s-au ptrecut mai ales în cazul compuşilor chimici destinaţi protejării materialului lemnos. Această schimbare se poate urmări şi în literatura de specialitate, de la apariţia cărţii „Potecţia lemnului” scris de Colectivul Gyarmati-Igmandy-Pagony lucrare care poate fi considerată de bază.
Această carte enumeră cca. 150 de substanţe protectoare fără chimicalele de umplere care fac parte dintr-o altă categorie. Dintre acestea am găsit, doar şase substanţe amintite, care şi după 2010 se vor considera de asemenea protectori pentru lemn.
Deoarece reglementările cu privire la această categorie de substanţe, însumează câteva mii de pagini enumerarea tutror prevederilor este nepermis de timpul şi spaţiul care ne stă la dispoziţie, deci vom aminti doar principalele articole care vor trebui respectate. Ne vom ocupa doar de acele reglementări, care se referă în mod direct la activitatea specialiştilor incluzând şi recomandările cu privire la utilizarea unui anumit tip de protector, specialistul fiind în temă cu toate noutăţile din domeniu şi ştie fiecare conservant, la aplicaţii se pretează. Mulţi specialişti lucrează în domeniu, conducând şi supraveghind lucrări de protejare-conservare-reconstrucţie sau chiar execută lucrări.
În primul rând, conservanţii pentru lemn se împart în două categorii în funcţie de modul de utilizare: substanţe de umplere aplicabile în circuit tehnologic închis şi alţi conservanţi. Deşi cea din urmă expresie nu este chiar corectă, pentru simplitate vom denumi această clasă, conservanţi cu utilizare generală. În cele ce urmeză ne vom ocupa de această categorie. 
Conservanţii pentru lemn, sunt substanţe speciale care vor trebui să satisfacă simultan cerinţele a trei domenii. Protectorii pentru lemn, sunt materiale de construcţie, substanţe periculoase şi biocizi. Dacă vorbim despre conservanţi, nu se poate discuta doar despre o latură sau alta a problemei, cele trei aspecte se întrepătrund. Sub enumerările de substanţe, vom găsi articolele de lege, care reglementează fiecare domeniu de utilizare.
În primul rând să vorbim despre reglementările din construcţii. Odată cu abrogarea Legii Pădurilor din 1961 s-a abrogat şi cardul legislativ care a asigurat condiţiile de utilizare a conservanţilor. Utilizarea STAS-urilor nu era chiar obligatorie, dar descrierile din Regulamentu de Aplicare erau şi au rămas obligatorii.
Ca să amintim numai una din aceste prevederi, punctul 3.2: „Scopul expertizei este determinarea daunelor, cuantificarea mărimii acestuia, depistarea cauzelor posibile, determinarea speciei dăunătoare şi detectarea posibilelor tratamente şi remedieri.” În zilele noastre, tot după aceste principii se ghidează specialiştii. De exemplu după noile reglementări, textul legii se modifică astfel : în loc de - Art. 55. Material lemnos se poate folosi în construcţii doar după tratament antifungic. - se va scrie Art. 55. Materialul lemnos trebuie prevăzut cu tratamentul corespunzător. Aceste modificări trebuia să intre în vigoare de la data de 01. ianuarie, dar din varii motive aplicaţia legislativă întârzie.
 
 
(Articolul comlet puteţi citi în revista Castor, inclus
în revista Intarzia – septembrie 2008)
 
 
Imageline © 2007
www.woodholz.ro