Din suflet pentru suflet
 

Dog Pound (ţarcul pentru câini), cum îl numesc localnicii, este un adăpost pentru animale, localizat în Greensboro, Hale Country şi a luat fiinţă datorită unor oameni extrem de talentaţi, dar mai presus de toate foarte inimoşi. Principalul scop al membrilor ce alcătuiesc biroul de creaţie Rural Studio – realizatorul acestui proiect, este de a-i ajuta pe cei aflaţi în neputinţă (începând cu proiectele comunităţii şi terminând cu reşedinţe personale).
Acest program, care prevede realizarea unor diverse proiecte arhitecturale şi de construcţii, a fost iniţiat de regretatul patriarh Samuel ‘Sambo’ Mockbee şi continuă să-şi menţină anvergura şi elanul primordial. Studenţii ce alcătuiesc Rural Studio continuă să faciliteze cea mai mare parte din proiecte, dintr-o listă lungă de potenţiali beneficiari prin rodul muncii lor. În fazele incipiente aceştia solicită materiale şi strâng banii necesari realizării desenelor tehnice şi finalizării proiectelor.  Succesul Rural Studio aflându-se în mâinile capabililor studenţi.
Hale Country este epicentrul unde Rural Studio şi-a desfăşurat munca de-a lungul anilor. Conceperea refugiului pentru animale a avut ca punct de plecare legislaţia statului Alabama. În legislaţie se stipulează că fiecare district din stat trebuie să deţină măcar un singur adăpost pentru animale (de cele mai multe ori pentru câini). Această prevedere a dat naştere ingeniosul proiect.
SDisertaţia celor patru studenţi care au avut această inedită idee, cuprindea schiţele construcţiei, necesarul de material şi suma necesară pentru punerea în practică a proiectului, peste 100.000 dolari obţinuţi din donaţii. Transformarea proiectului în realitate se datorează în cea mai mare parte echipei alcătuite din: Jeff Bazzell, Julieta Collart, Lana Farkas şi Connely Farr. Ambiţioşii studenţi, fără o prealabilă experienţă în domeniul construcţiilor, au reuşit să demareze proiectul şi să-l finalizeze cu succes. Implicarea şi eforturile depuse reprezentând cheia reuşitei. În fine, studenţii au îmbogăţit Hale Country şi lumea arhitecturală cu o structură asupra căreia merită să ne aţintim privirea măcar pentru o secundă.
Poate că este adevărat că formele nu sunt foarte elaborate dar atenţia pentru detaliile tehnice este uluitoare. O structură repetativă, asemănătoare cu cea a unui diamant, formată din grinzi lamelare, stă la baza construcţiei acoperişului şi a pereţilor. Îmbinările identice 2x8 au fost pretăiate şi curbate cu ajutorul unui dispozitiv şi o simplă conectare cu bolţuri a fost folosită pentru a fixa reperele între ele.
Respectând indicaţiile din manualul destinat prefabricatelor, studenţii au redus din costul total al materialelor de construcţi prin crearea unui standard şi prin repetarea procesului de producţie, mereu şi mereu. Structura a fost încastrată în pământ cu ajutorul unor picioare din oţel (realizat din două bucăţi de oţel sudate într-o singură bucată) putenic ancorate în fundaţia de beton.
Podeaua, pe care sunt amplasate cuştile animalelor şi unde acestea se odihnesc, este o placă care îţi menţine temperature ridicată în luniile de iarnă datorită sistemului încorporat radiant de încălzire. Circulaţia aerului, ventilaţia şi iluminatul natural sunt asigurate de ambele capete ale construcţiei ce au fost lăsate libere. De asemenea, invazia de lumină naturală este posibilă şi prin cele 3 straturi curbate de sticlă acrilică ale învelişului din aluminiu.
După  prezentarea acestui proiect, nu putem să sperăm decât că lucrările celor de la Rural Studio vor deveni şi mai măreţe şi că aceştia vor continua să ofere servicii oamenilor nevoiaşi şi îţi vor menţine convingerile generoase.
 
Arhitecture for Humanity
Imageline © 2007
www.woodholz.ro