Linii de brichetat cu uscarea rumeguşului oferite de SC INDUSTRY TRANSILVAN SRL.

Brichetarea resturilor de material lemnos rezultat în urma procesului tehnologic de prelucrare a lemnului constituie unul din principalele moduri prin care se poate proteja mediul înconjurător.
Această activitate de transformare a deşeurilor lemnoase în combustibil cu o mare putere calorică ar trebui să se afle ca obiectiv prioritar în atenţia tuturor celor care prelucrează lemnul.
Ţinând cont de creşterea continuă a preţurilor la combustibil soluţia investiţiei pentru transformarea deşeurilor lemnoase în brichete, care reprezintă energie pură, se va dovedi că este una din cele mai bune şi viabile pe termen lung.
În cazurile când se doreşte brichetarea rumeguşului umed care poate să conţină şi diverse capete sau deşeuri mai mari putem implementa o linie completă care să includă: sortător, uscător, de rumeguş, tocător, ventilator pentru transport pneumatic, siloz, maşină de brichetat şi sistem de însăcuire.
În aceste cazuri trebuie să se ţină cont şi de capacităţile proiectate care ar trebuie să fie de min 1000 kg/ora.
Aceste capacitaţi de uscare pot fi brichetate cu linii de brichetare mecanică de mare capacitate care asigură o productivitate cuprinsă între 600-1500 kg/oră.
Avantajele brichetelor sunt: putere calorică dublă faţă de lemn, reziduri după ardere zero, cazane de ardere mult mai curate
În cazul deşeurilor obţinute în urma prelucrării materialului uscat SC INDUSTRY TRANSILVAN vă propune varianta de brichetare a rumeguşului şi a talajului folosind maşini de brichetat acţionate hidraulic realizate cu echipamente de ultima generaţie respectând celor mai exigente norme ale CE. Astfel maşinile propuse de firma noastră sunt realizate cu pompe MARZOCCHI, componente hidraulice PARKER, motoreductoare BONFIGLIOLI, motoare ICME, electovalve VICKERS, componente electrice MOELLER.
Astfel avem garanţia ca aceste maşini vor funcţiona în cele mai bune condiţii pe toată durata de viaţă fără a exista riscul unor întreruperi majore care să diminueze productivitatea calculată.
Condiţiile minime necesare pentru buna funcţionare sunt umiditatea materialului de brichetat care trebuie să se încadreze între limitele de 8-17% şi amplasarea maşinilor într-un spaţiu acoperit pentru protejarea lor faţă de intemperii.
Capacităţile de brichetare ale maşinilor se încadrează între 40 şi 350 kg/ora.
 
SC INDUSTRY TRANSILVAN SRL
Imageline © 2007
www.woodholz.ro