Portanţi din lemn pentru distanţe de până la 70 m
În Europa de vest arhitectura din lemn are o îndelungată tradiţie. În mod particular o importanţă deosebită au grinzile portante stratificate  din lemn masiv.
 
Aceste materiale sunt caracteristice construcţiilor de tip hale industriale, săli sportive,  centre comerciale. Lungimile speciale se pot obţine prin îmbinări în lungime şi secţiuni extreme. Dacă patul de presare este drept la îmbinare, şi grinda va fi dreaptă, iar dacă forma de presare este curbată,  lemnul va urma profilul lui. În decursul procesului tehnologic nu se aplică tratamente termice speciale nici aburire, constanţa formei fiind asigurată de adezivul din răşina sintetică. În ultimii ani şi în ţara noastră se simte o creştere economică în producţia de lemn stratificat graţie unor întreprinderi autohtone. Cultura utilizării lemnului în construcţii este puţin în devans faţă de alte ţări. Motivele sunt destul de variate. Deşi din anul 1975 portanţii stratificaţi au fost larg răspândiţi piaţa a cunoscut un regres puternic în anii 90 datorită fenomenelor de privatizare precum şi a altor cauze. În acest timp piaţa a fost preluată de structuri de oţel şi beton armat. În ultimii ani s-a simţit efectul de înlocuirea vechilor structuri metalice cu structuri de lemn.
Avantajele şi dezavantajele utilizării grinzilor stratificate.
 Lemnul stratificat este un material din care se poate construi structuri complexe în timp scurt şi nu necesită utilaje speciale. Portanţii pot acoperii şi distanţe de 70 m fără stâlpi de susţinere intermediari. Structura nu necesită acoperire, lemnul prin frumuseţea lui naturală creşte valoarea estetică a clădirii. Portanţii pot fi dimensionaţi încă de la proiectare  pentru o rezistenţă la foc predefinită. În caz de incendiu aceste grinzi au un comportament previzibil şi datorită păstrării îndelungate a capacităţii portante uşurează operaţiile de salvare. Din păcate la dezavantaje se poate aminti prejudecata negativă a clienţilor interni. Pompierii de multe ori tratează lemnul în cel mai bun caz doar ca un material greu combustibil. Din acest motiv tratamentul de suprafaţă creşte în mod semnificativ preţul, pe de altă parte corespunzător. În mod real tratamentul ignifug nu influenţează limita de rezistenţă la foc acţionând doar asupra intensităţii degajării fumului. Practic, rezistenţa la foc este cea care determină statornicia structurii în caz de incendiu.
 
M.A.
 
(Articolul complet în revista Castor inclus în revista Intarzia – Ianuarie 2008)
Imageline © 2007
www.woodholz.ro