Protecţia lemnului în construcţii (2)
 


Coordonatorul unei operaţii de construcţie, este şeful de şantier, a cărui activitate înglobează supravegherea tuturor muncilor care se desfăşoară pe un şantier. Una dintre operaţiile cele mai importante este protecţia lemnului. Seria de articole, demarată în numărul anterior, are ca scop principal ajutarea şefilor de şantier pentru rezolvarea problemelor de protecţie a lemnului care apar în decursul executării clădirilor.
Standarde de referinţă pentru protejarea materialului lemnos
Domeniul operaţiilor de conservare a lemnului este reglementat de standarde europene. Cele mai importante norme, se referă la :
• Durabilitatea lemnului şi a materialelor din lemn. Determinarea clasei de risc biologic. Definiţii generale.
• Durabilitatea lemnului şi a materialelor din lemn. Determinarea clasei de risc biologic. Aplicaţii pentru material lemnos.
• Durabilitatea lemnului şi a materialelor din lemn. Determinarea clasei de risc biologic. Aplicaţii pentru plăci confecţionate din lemn.
• Durabilitatea lemnului şi a materialelor din lemn. Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Teste şi principiile clasificării.
• Durabilitatea lemnului şi a materialelor din lemn. Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Directive pentru conservarea şi prepararea unor materiale lemnoase europene.
• Durabilitatea lemnului şi a materialelor din lemn. Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Directive pentru determinarea cerinţelor de durabilitate în funcţie de clasa de periculozitate determinat de aplicaţie.
• Durabilitatea lemnului şi a materialelor din lemn. Eficienţa unor materiale de protecţie preventive determinată prin experienţe biologice. Prescripţii conform diverselor clase de periculozitate.
• Durabilitatea lemnului şi a materialelor din lemn. Durabilitatea naturală a lemnului masiv. Clasificare şi etichetare.
Expertiza tehnică
Când este necesară o expertiză tehnică ?
Dacă în decursul operaţiilor obişnuite de protejare, apar dubii cu privire la starea sau calitatea lemnului folosit respectiv asupra modului de aplicare a substanţelor se impune necesitatea întocmirii unui raport de către un expert sau asistenţă tehnică la faţa locului.
În cazul unor renovări, autoritatea care dispune autorizarea lucrărilor, de obicei cere şi o expertiză tehnică. Proiectantul responsabil de statica clădirii, va decide pe baza expertizei, asupra posibilităţilor de păstrare sau înlocuire a unor elemente. Din acest motiv, expertiza trebuie să fie disponibilă încă de la începutul lucrărilor. Acest document determină şi conservarea materialelor rămase în structura clădirii, respectiv modul de protejare a acestora, metoda anihilării efectelor dăunătorilor. La clădiri noi, nu se face expertiză prealabilă, deoarece noile materiale care se preconizează a fi montate, sunt deja tratate în mod corespunzător, calitatea acestora fiind prescrisă de standarde de referinţă.
Expertul intervine doar în cazul existenţei unor incertitudini cu privire la calitatea lemnului tratat. În laborator, orice substanţă de tratare poate fi identificat.
 
Babos Rezső
Imageline © 2007
www.woodholz.ro